Höstterminens start

Höstterminen startar! Alla gamla och nya är välkomna till barnträdgården!

Det har skett lite ändringar här, gården har renoverats under sommaren, och ännu är den inte riktigt färdigt. Det borde inte ta länge tills den är det. Men än så länge får ni se upp när ni kommer in på gården, det finns verktyg där och man kan inte låta barnen springa in utan en vuxens sällskap.

Gården känns större, ser fin ut och är tryggare än den var. Barnen får sedan dömma om den är bra och funktionerande

.