Ansökning till barnträdgården

Ansökningsblanketter kan avhämtas från barnträdgården eller laddas ner från länken nedan.

Servicesedel och köpavtal

Barn över 3-år från Björneborg ansöker om vårdplats med vår ansökningsblankett och när platsen beviljats ansöks servicesedel via Björneborgs stads hemsidor.

OBS! Sätt in ansökan i god tid, eftersom servicesedelansökan måste vara inne 4 månader innan vårdbehovet börjar!

För barn under 3-år ansöks privatvårdsstöd från Fpa.

Svenskspråkiga barn från Ulvsby kan ansöka om dagvårdplats från barnträdgården via Ulvsby stad, vi har köpavtal med Ulvsby. Vårdplatsen ansöks först från oss och vi informerar sedan om fortsättningen.

Länken till ansökning av servicesedeln: Servicesedeln

Vårdavgifter

BSS Daghemmet

BARNENS MÅNADSAVGIFTER

från den 1.2.2017 enligt direktionens beslut.

 

Heldagsvård                   första barnet                                        290,00 euro/mån

andra barnet                                        261,00euro/mån

 

16 dgr/mån                                                                                   232,00euro/mån

Deltidsvård                     > 5 h/dag                                               174,00 euro/mån

(syskonrabatt tillämpas ej)

 

Inkl. alla måltider

Dessa avgifter är de som blir högst kvar för familjen att betala. I ansökningarna som vi fyller i förhand till FPA står det en annan summa eftersom privatvårdsstödet räknas på denna avgift.

I fortsättningen kommer avgifterna att höjas i samma takt med kommunens avgifter.

 

JUNI Halv månadsavgift om barnet är närvarande mindre än halva månaden (från början av månaden) gäller även barn som flyttar över till förskolan.

Halv månadsavgift om barnet inte alls är i barnträdgården i juni, men håller kvar platsen, dvs. fortsätter på hösten.

JULI Ingen avgift, barnträdgården stängd.

AUGUSTI Full avgift för alla barn som är inskrivna sen tidigare.

DECEMBER Full avgift även om barnträdgården är mellandagarna stängt

Ansökningsblankett

Ladda ner blanketten, fyll i den och skicka den antingen via epost; ann-catrin.eklund@bjss.fi eller per post till Mikonkatu 20-22, 28100 Björneborg. Vi kontaktar er snarast möjligt.

ANSOKNINGSBLANKETT 2018 (PDF)

ANSOKNINGSBLANKETT 2018 (DOC)