Barnträdgården

Barnträdgårdens viktigaste målsättning är att ge dagvård på svenska.  Detta sker med hjälp av sång- och lekstunder, pyssel och sagostunder. I dagsprogrammet ingår även fri lek, gymnastik, konst och utevistelse. Barnträdgården vill bevara de finlandssvenska traditionerna, skapa trygghet, vänskap och kontinuitet.

Vår uppgift är att vara en trygg samarbetspartner för dig som förälder i den gemensamma uppgiften.

I Barnträdgården finns plats för ca. 65 barn. Vi har 3 heldagsavdelningar för barn i åldern 3-5 år och  för under 3-åringar erbjuder vi gruppfamiljegdagvård med två grupper.

Maten

Frukost serveras kl. 8.00-8.30

Lunch serveras kl. 11.00. och 11.30

Mellanmål serveras kl. 14.00.

 

Det är viktigt att du informerar oss och uppvisar också läkarintyg om ditt barns eventuella allergier. All mat kommer från Amicas kök.

Vilan

  • Efter lunch vilar alla barn.
  • Barnen sover/vilar ca 1-2 h.
  • Har ditt barn napp, gosedjur eller snuttefilt är det bra om detta finns med till vilan. Den får vara i barnträdgården hela tiden.