Trygg uppväxt

Det svenska rummet på vår språkö skapas i barnträdgården. Där svenskan gror och liten blir stor!  Språket öppnar dörren till den svenska skolan. Steget in i skolvärlden görs tryggt, naturligt och lätt.
Möjligheten till en enhetlig lärostig från barnträdgården via förskolan och den grundläggande utbildningen till gymnasiet och studenten utgör en unik helhet.
Björneborgs svenska samskola står för de tre T:na: Trygghet, trivsel och tradition! Skolans uppgift är att ge alla elever  en god, trygg och inspirerande skoldag på svenska.