Det svenska språket

Att tala är en förutsättning för att kunna kommunicera.

Barnen lär sig det andra språket likadant som sitt modersmål. Först lär de sig förstå vad vi säger eller ber dem göra. Sedan börjar de säga ett ord, två ord, tre-ords meningar o.s.v. För de allra flesta är det tungt att använda svenska hela dagen, så nästan all lek går på finska. Vissa barn vågar prata blandat svenska och finska, andra väntar tills de kan säga allt rätt innan de vågar uttrycka sig. Många av barnen lär sig snabbt att förstå instruktioner men svarar alltid på finska. När den vuxne ber barnet säga saken på svenska, byter de, som kan språket.

Det finns barn som redan kan svenska bra och som konsekvent byter mellan svenska och finska, beroende på vem de talar med. En liten del av barnen pratar endast svenska, även när de leker.

Vi vuxna försöker hela tiden uppmuntra barnen till att våga använda svenska. Vi lär dem att kommunicera med varandra och med vuxna. Vi frågar och svarar. Vi läser mycket sagor, rim och ramsor. Att kunna se bilder samtidigt gör allt så mycket roligare. Musik är ett bra sätt att lära sig ett främmande språk. Alla vågar delta, även de tystlåtna och lite blyga.

 

På Folkhälsans sidor finns det bra material att ladda ner för föräldrar som vill ha tips och ideer hur man kan stöda det svenska språket där hemma. T.ex. broschyren Språkgroddar ger ”information om barns språkutveckling och om den vuxnas möjlighet att stödja och stimulera tillägnandet av språk i en- och tvåspråkiga miljöer.”